Harmonogramy wywozu na rok 2015 dostępne są na stronie internetowej http://www.harmonogramy.remondis.pl/ w ogólnej wyszukiwarce terminów wywozu odpadów firmy Remondis.

Komunikat - odbiór opadów problemowych w roku 2014

Formularz zgłoszenia wywozu odpadów problemowych

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca 2013 usługi dotychczas świadczone przez VIKOM SJ. w zakresie:

  • Odbioru zmieszanych odpadów komunalnych,
  • Odbioru odpadów zbieranych selektywnie,
  • Odbioru odpadów zielonych,

będą wykonywane nadal przez naszą Firmę, w ramach umowy ze Związkiem Międzygminnym – Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej (ZM GOAP), na dotychczasowych zasadach i w obowiązujących dotąd terminach. Uprzejmie prosimy o uregulowanie należności za dotychczas wykonywane usługi, do miesiąca czerwca włącznie, na konto naszej firmy.

Niniejsza informacja dotyczy Firm i Mieszkańców miasta Poznania oraz gmin: Swarzędz, Kostrzyn, Kleszczewo.Wybierz w jaki sposób mamy udzielić Ci odpowiedzi

Wywóz surowców wtórnych odbywa się w ustalonych terminach. Sprawdź aktualny plan wywozu surowców i odpadów zielonych w Twojej lokalizacji.

zobacz też:

Jakość naszych usług została doceniona i potwierdzona nastepującymi certyfikatami.